RISICOVOET BEHANDELINGEN

ONCOLOGISCHE VOETZORG

Onze Oncologisch Voetzorgverlener (OVV) verleent voetzorg aan kankerpatiënten.
Een OVV is opgeleid om voeten te herkennen, de voeten te verzorgen – mits de situatie dat toelaat – en bevindingen terug te koppelen aan het oncologische behandelteam. Bent u kankerpatiënt, dan is het van belang dat u ons laat weten of u onder behandeling bent, of en wanneer de laatste chemokuur of bestraling heeft plaatsgevonden. Ook als dit enige tijd geleden is. Komt u voor de 1ste keer bij ons dan doen wij een zgn. Intake behandeling (incl. screening)

Een OVV-behandeling kan bestaan uit: het verwijderen van pathologisch eelt, het dunner frezen van verdikte nagels, het reguleren van ingroeiende nagels en het repareren van gespleten nagels. Een ontspannen voet- en onderbeen massage is ook mogelijk. Er wordt een speciale massagetechniek toegepast zonder enige vorm van druk. Een OVV weet wanneer deze massage wel en niet toegepast mag worden.

Een OVV kan ook preventieve maatregelen nemen zodat eventuele klachten voorkomen kunnen worden. Het doel van deze specialistische voetzorg is de voeten van kankerpatiënten in een zo goed mogelijk conditie te brengen en te houden om de veiligheid en gezondheid te ondersteunen.
Deze vorm van voetzorg wordt altijd verleend in afstemming met het oncologisch behandelteam.

DIABETISCHE VOETZORG

Een Medisch Voetzorgverlener is ook een gediplomeerd DVV (Diabetes Voetzorgverlener).
Zij verleent veilige voetzorg aan diabetespatiënten.

Voor een diabetes patiënt is het zeer belangrijk om zijn of haar voeten regelmatig te laten onderhouden. De behandeling van deze risicovoeten, voeren wij uit met behulp van de juiste instrumenten en geschikte, veelal keramische frezen.

Tijdens de screening testen we het gevoel in de voeten, de doorbloeding en doen we een schoencontrole. We kunnen daardoor eventuele problemen tijdig signaleren. Indien nodig maken we een kort verslagje dat u mee krijgt voor uw diabetesverpleegkundige of (huis)arts.

Komt u op verwijzing van de podotherapeut, neem u dan de verwijsbrief, waarop uw gegevens staan met betrekking tot uw zorgprofiel, mee. Alleen dan kunnen wij u adequaat behandelen.

Uw podotherapeut geeft op hoeveel behandelingen u per jaar, als medisch noodzakelijke voetzorg, vergoed krijgt. Alleen de opgegeven medisch noodzakelijke voetzorg voeren wij uit , in opdracht van uw podotherapeut. Overige voetzorg die u wenst zijn voor eigen rekening.

Wij werken samen met onderstaande podotherapeuten:

  • Hallux voetexperts
  • Toppodotherapie de Boer
  • Rondom podotherapeuten

REUMATISCHE VOETZORG

Bij een reumatische voetbehandeling werken wij voorzichtig en met een zachte aanpak . Ook is bekend dat we bij ontstekingen in gewrichten uiterst zorgvuldig te werk moeten gaan. We kunnen u helpen door eelt en likdoorns te verwijderen. En tevens kunnen wij met anti-druk middelen likdoorns voorkomen.
Onze podoloog kan eventueel een d.m.v. een orthese de pijnlijke plek gedurende langere tijd ontlasten.

Komt u voor de 1ste keer bij ons dan doen wij een zgn. Intake behandeling (incl. screening)

Wij lokaliseren de pijnlijke plek(ken) d.m.v. een onderzoek, met gebruik van een podobaroscoop en een voetafdruk.

Reumatische voetzorg kan in aanmerking komen voor vergoeding voor de hoogte hiervan klik hier.